wtorek, 18 września 2012

Ekologia w Obiektywie - prace do końca września

 

Do końca września można jeszcze nadsyłać zdjęcia na konkurs „Ekologia w Obiektywie”, organizowany przez firmę Bayer. Tegoroczna, 12. edycja adresowana jest do zawodowych fotografów, w tym fotoreporterów prasowych.
Warszawa, 18 września 2012 – ‘Zrównoważona energia dla wszystkich’ – to temat tegorocznej edycji konkursu, inspirowany obchodami Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi, ogłoszonego przez ONZ. Organizatorem konkursu jest firma Bayer. Konkurs adresowany jest w tym roku do zawodowych fotografów, w tym fotoreporterów prasowych. Pula nagród wynosi 11 000 PLN.
 
Do końca września można zgłaszać fotografie związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem energii w sposób, który wspiera rozwój w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Prace mogą ilustrować dostęp, pozyskiwanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnianie efektywności energetycznej. Szczególnie interesujący dla organizatorów jest aspekt społeczny: przykłady rozwiązań, funkcjonujących w gospodarstwach domowych w Polsce.
 
- Kwestie poszanowania środowiska są coraz ważniejsze – nie tylko dla gospodarek,
ale i dla samych konsumentów -– mówi Christophe Dumont, Prezes zarządu Bayer Sp.
z o.o. – Społeczeństwa oczekują od firm rzeczywistego zaangażowania – tak w postaci
rozwiązań prośrodowiskowych w produkcji, jak i promowania postaw przyjaznych naturze.
Bayer jest firmą aktywną na obu tych płaszczyznach. Zrównoważony rozwój należy
do najważniejszych elementów naszej strategii, zgodnie z misją ‘Science for a Better Life’.
 
Prace konkursowe będą oceniane w jednej kategorii: zdjęcie pojedyncze. W skład
kapituły wchodzą: Anna Brzezińska-Skarżyńska, Redaktor Naczelna Redakcji
Fotograficznej PAP S.A. (przewodnicząca), Andrzej Wiktor – fotograf, ZPAF, Michał
Wójcik – Redaktor Naczelny magazynu Focus, Magdalena Machinko-Nagrabecka, UNEP/
GRID-Warszawa oraz reprezentant firmy Bayer. Jury przyzna Grand Prix w wysokości
7 000 PLN oraz dwie nagrody po 2 000 PLN. Zwycięzców poznamy jesienią.
 
Każdy uczestnik może przesłać do 10 prac za pośrednictwem strony
www.ekologiawobiektywie.pl Tam również dostępny jest regulamin konkursu i formularz
zgłoszeniowy.

0 komentarze:

Publikowanie komentarza