czwartek, 26 lutego 2009

Zmiany klimatu nasze wyzwanie - Ekologia w Obiektywie 2009

http://ekologiawobiektywie.pl/site/images/flashBg.jpg

 Warszawa, 26 lutego 2009 r. – Firma Bayer w ramach Bayer Climate Program zaprasza do wzięcia udziału w IX edycji konkursu Ekologia w Obiektywie pod patronatem UNEP. Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów. Temat tegorocznej edycji to „Zmiany klimatu – nasze wyzwanie”

Nadrzędnym celem konkursu i wystaw pokonkursowych jest popularycja idei dbałości o ochronę klimatu i otaczającego środowiska. Pokazanie zmieniającego się na naszych oczach klimatu, w dużej mierze wskutek działań człowieka oraz przemysłu, ma za zadanie wywołać publiczną dyskusję i zmobilizować do poszukiwań innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do ochrony środowiska. Jury konkursu oprócz przesłania dotyczącego zrównoważonego rozwoju będzie brać pod uwagę i doceniać walor artystyczny prac i ich profesjonalizm.

– Konkurs Ekologia w Obiektywie służy popularyzacji idei ochrony klimatu. Czekamy na ciekawe zdjęcia, które pokażą nie tylko skutki zmian klimatycznych ale również działania człowieka, które im pomogą zapobiec. Firma Bayer prowadzi badania naukowe i wdraża nowoczesne technologie służące skutecznej ochronie środowiska naturalnego. Jednocześnie kładziemy nacisk na działania zmierzające do edukacji społecznej w tym zakresie  – mówi Burghardt Bruhn, Prezes Zarządu Bayer Sp. z o.o.

Ekologia w Obiektywie rozgrywana jest równocześnie w innych regionach Europy:  w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Łącznie we wszystkich krajach nagrodzone prace obejrzy kilka milionów ludzi. – Organizowany od lat konkurs fotograficzny jest częścią wspólnych działań proekologicznych firmy Bayer oraz Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP). Nagrodzone i wyróżnione w konkursie fotografie udostępniane są szerokiej publiczności na wernisażach w prestiżowych galeriach oraz w plenerze, m.in.: na warszawskim Barbakanie czy na Skwerze Kościuszki w Gdyni – mówi Monika Lechowska, Communications Manager w firmie Bayer Sp. z o.o.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich pasjonatów fotografii powyżej 12 roku życia, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne i rzeczowe oraz udział w wielkoformatowych wystawach plenerowych w Warszawie i Gdyni. IX konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: od 12 do 18 roku życia oraz powyżej 18 roku życia. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca (niezależnie od kategorii wiekowej) nagroda główna Grand Prix 7 tys. PLN. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca, w kategorii wiekowej powyżej 18 lat, przewidziano odpowiednio 5 tys. i 3 tys. PLN. Drugie i trzecie miejsce w kategorii 12-18 lat premiowane będzie udziałem w warsztatach fotograficznych przeprowadzonych przez wybitnych specjalistów. Zwycięzców wyłoni jury złożone z niezależnych ekspertów w dziedzinie fotografii i ekologii. Na uczestników konkursu czekają także nagrody dodatkowe: Nagroda Internautów i Nagroda Dziennikarzy. Szczegółowe informacje na stronie konkursu www.ekologiawobiektywie.pl.

Kontakt:
Monika Lechowska, telefon: + 48 22 572 35 16
E-mail: monika.Lechowska.ml@bayer-ag.de

Więcej informacji na www.bayer.com ; www.ekologiawobiektywie.pl

0 komentarze:

Publikowanie komentarza