poniedziałek, 28 stycznia 2008

Fotoopowiadania wystawa fotografii Wojciecha Rogowicza

Przykładowy obraz

Wystawa czynna od 25 stycznia do 29 lutego 2008 r.

Fotografia jest dla Wojciecha Rogowicza ważnym i doskonałym środkiem komunikowania się. Jednak nie jest tylko techniką rejestracji ani sposobem wyszukanego przedstawiania otaczającej nas rzeczywistości. Jest w znacznie wyższym stopniu aktem twórczym zmuszającym nas do przemyślenia naszego
otoczenia, do refleksji na temat tego, co nas wizualnie otacza.
Fotografia jest dla niego doskonałym sposobem do wyrażania i opisywania świata poprzez własne emocje, marzenia...

 {rdaddphp file=php/google.php}

Prezentowane na wystawie Fotoopowiadnia fotografie są swego rodzaju odkryciem się autora, otwarciem, ujawnieniem własnych myśli, niepokojów, ideałów...Powstały z myśli, ale są również obrazkami, które mają rodzić myśli. Wojciech Rogowicz
nie narzuca nam swojej wizji patrzenia na świat, fotografie jego dają się natomiast niemal dowolnie interpretować. I tu autor fotografii w pełni świadomie odwołuje się
do wrażliwości duchowej odbiorców, którzy starać się mogą odtworzyć jego procesy myślowe i dopowiadać bądź uzupełniać treści obrazków, fotografii;
albowiem jak twierdził Umberto Eco każde "dzieło" ma formę otwartą.


Wojtek Rogowicz
urodzony w latach 70-tych, posługujący się aparatami fotograficznym
od kilkunastu lat, a świadomie fotografuje od ok.10 lat.
Po kilku zakrętach edukacyjnych ukończone Wyższe Studium Fotografii,
a potem studia magisterskie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Brał udział w różnych wystawach zbiorowych
(Zielona Góra, Gorzów, Wielkopolski, Broniszów...).
Pracownik Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz