czwartek, 30 listopada 2006

Wielkopolska Press Photo

Konkurs adresowany do fotoreporterów i dziennikarzy prasy regionalnej wychodzącej  w Wielkopolsce World Press Photo jest niezależną organizacją utworzoną w Holandii w 1955 roku w celu wspierania i popularyzowania na skalę światową prac profesjonalnych fotografów prasowych. Z myślą o realizacji swych założeń ,World Press Photo organizuje dorocznie największy na świecie i najbardziej prestiżowy konkurs fotografii prasowej. Nagrodzone prace zebrane w formie objazdowej wystawy są przejmującą fotograficzną dokumentacją naszego świata Te same cele przyświecały WBPiCAK ,tylko na mniejszą - wojewódzką skalę, kiedy w 2001 roku ogłaszała po raz pierwszy konkurs Wielkopolska Press Photo. Konkurs okazał się potrzebną konfrontacją dokonań fotoreporterów prasy lokalnej. Wywołał dyskusje o roli fotografii w praktyce dziennikarskiej, zachęcił wydawców prasy i redaktorów naczelnych do częstszego korzystania z tej formy wypowiedzi. Nagrodzone prace, prezentowane przez nas w formie wystawy objazdowej, wzbudzają duże zainteresowanie zarówno w swym dokumentalnym, jak i artystycznym wymiarze.

{rdaddphp file=php/google.php}

 

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do fotoreporterów współpracujących z redakcjami gazet regionalnych wydawanych w województwie wielkopolskim.
2. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia pojedyncze oraz zestawy, przeznaczone do publikacji, wykonane w listopadzie i grudniu 2005 r oraz w całym 2006 r .
3. Zdjęcia mogą pochodzić z dowolnego regionu Polski lub świata.
4. Wyraźnie oznaczone zestawy powinny liczyć od 3 do 9 zdjęć, a ich opis powinien zawierać sugestię dot. rozmieszczenia zdjęć na planszy 100x70. Jury ma prawo ingerencji w układ i ilość zdjęć w zestawie.
5. Akceptowane są: - odbitki czarno-białe oraz barwne w minimalnym formacie 15 x 21 a także - pliki cyfrowe (wyłącznie na płytach CD) zapisane jako jpg (Windows) w rozdzielczości 300 dpi (kompresja nie mniejsza niż 8), w formacie nie mniejszym niż A-5.
6. Na odwrocie każdej pracy (odbitki papierowe) należy podać: - godło - tytuł zdjęcia lub zestawu - opis (kogo lub co zdjęcie przedstawia, kiedy zostało wykonane).
7. Nazwa plików cyfrowych powinna zawierać godło, tytuł zdjęcia lub zestawu (skrót) i kolejny numer zdjęcia w zestawie.Płyta i jej okładka powinny być podpisane godłem.
8. W osobnej, kopercie oznaczonej godłem należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia. Jeden autor może przysłać tylko jedną kartę zgłoszenia.
9. Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora –31 października 2006 r.
10. Zgłoszone do udziału w konkursie fotografie oceniać będzie profesjonalne Jury, któremu przewodniczyć będzie Łukasz Trzciński Decyzje Jury są ostateczne.
11. Pula nagród w konkursie wynosi 5500 zł.
12 Laureaci o przyznaniu nagrody zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailem lub drogą pocztową.
14. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w grudniu 2006r. Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach woj. wielkopolskiego. 15. Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora. Płyty CD i prace niezakwalifikowane będzie można odbierać w siedzibie organizatora
16. W celu popularyzacji imprezy organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu oraz w prasie i telewizji.
17. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych dla celów promocyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

TERMINARZ Ostateczny termin przyjmowania prac 31 października 2006 r. Posiedzenie Jury do 10 listopada 2006 r. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej grudzień 2006 r.

Adres organizatora: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury ul. Prusa 3 60-819 Poznań tel. (0-61) 6640867 fax (0-61) 6627366 www.wbp.poznan.pl e-mail: foto@wbp.poznan.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA - PLIK WORDA

Więcej informacji i źródło: http://www.wbp.poznan.pl/
 

0 komentarze:

Prześlij komentarz