wtorek, 28 listopada 2006

Konkurs fotograficzny im. Włodzimierza Puchalskiego

Organizator: "Łowiec Polski" miesięcznik Polskiego Związku Łowieckiego
Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2007.
Konkurs odbywa się corocznie i jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
Tematem konkursu jest przyroda Polski, a w szczególności zwierzyna w jej naturalnym środowisku i sceny związane z łowiectwem. Nadesłane na adres redakcji „Łowca Polskiego” prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora w następujących kategoriach:
- piękno
- ruch
- sceny myśliwskie
- fotografie wykonane przez młodzież do lat 18

{rdaddphp file=php/google.php}

Jury dokona podziału prac na kategorie. Uczestnicy w kategorii młodzieży do lat 18 proszeni są o napisanie na kopercie „Młodzież”. W każdej kategorii można nadsyłać fotografie czarno – białe i barwne. Wszystkie w formatach od 20 x 30 do 30 x 40 cm. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 zdjęcia. Uwaga, na konkurs nie należy nadsyłać slajdów, a jedynie powiększenia z nich wykonane. Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy nadsyłać pod adres:
„Łowiec Polski”, ul. Nowy Świat 35, 00 – 029 Warszawa, z dopiskiem
„Konkurs Fotograficzny”

Zdjęcia muszą być z tyłu opatrzone godłem Autora, a do każdej przesyłki należy dołączyć zaklejoną, małą kopertę z tym samym godłem na wierzchu. Wewnątrz na kartce należy podać swoje imię, nazwisko, dokładny adres oraz kontaktowy numer telefonu. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2007 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Nadesłanie prac jest potwierdzeniem przyjęcia warunków konkursu. W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody: za najlepsze zdjęcie – nagroda pieniężna 1000 zł oraz wyróżnienia. Spośród nagrodzonych, wyróżnionych oraz wytypowanych przez jury na wystawę prac zostanie wyłonione Grand Prix – laureat otrzyma Medal im. Włodzimierza Puchalskiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. Medal przyznaje Kapituła złożona z osobistości zaproszonych przez redakcję. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łamach „Łowca Polskiego” oraz na redakcyjnej stronie internetowej.

„Łowiec Polski” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo bezpłatnego wystawienia prac konkursowych na wystawach i pokazach organizowanych przez redakcję lub firmy, którym redakcja udostępni fotografię. Zastrzega sobie również prawo publikowania prac konkursowych wypłacając Autorowi honorarium wg obowiązujących w redakcji stawek.

Źródło: http://www.zpaf.pl 

0 komentarze:

Prześlij komentarz